Tekst

Nadenkend, overpeinzend...

Een goed geschreven tekst verkoopt, ontroert, overtuigt, informeert of zet aan tot nadenken. Voor veel mensen is schrijven niet moeilijk, maar het vinden van de juiste woorden wel. Beeld en Ontwerp schrijft voor u de tekst die uw boodschap bevat én overbrengt: doelgericht en duidelijk.

Werkwijze...

Wij verdiepen ons eerst goed in u en uw bedrijf/organisatie en stellen samen met u de gewenste inspanning vast; daarna ontvangt u onze offerte op maat.
Na uw opdracht gaan wij voor u aan het werk en schrijven de door u gewenste tekst.
Natuurlijk in foutloos en helder Nederlands, dat spreekt voor zich.

Enkele voorbeelden van onze dienstverlening...

Advertorial
Met deze (betaalde) advertentie in de vorm van een redactioneel artikel is aandacht voor de tekst van groot belang: alleen met een goede tekst komt de door u gewenste boodschap op de juiste wiijze over.

Persbericht
Hét middel om de pers te benaderen, mits goed geformuleerd. Een journalist vindt daarin uw nieuws terug en hoe aan aanvullende informatie kan worden gekomen. U treedt in contact met professionals, maar daarvoor heeft u ook een professional nodig.

Folder/Brochure
Wordt vaak huis-aan-huis verspreid of verzonden aan uw klanten of relaties. Voor elke doelgroep is een eigen benadering nodig en de tekst moet daarop worden aangepast.

Nieuwsbrief
Om het personeel op de hoogte te houden, maar ook om relaties te vertellen over de ontwikkelingen van uw bedrijf of organisatie. Een goed geschreven tekst zorgt ervoor dat de band met uw personeelsleden of relaties wordt verstevigd.